2567 นี้... เสริมมงคล "ออกรถใหม่" ปลอดภัย รุ่งเรือง มั่งคั่ง
2567 นี้... เสริมมงคล "ออกรถใหม่" ปลอดภัย รุ่งเรือง มั่งคั่ง

2567 นี้… เสริมมงคล “ออกรถใหม่” ปลอดภัย รุ่งเรือง มั่งคั่ง

จากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคใหม่ ฤกษ์ยามดี “ออกรถ” เสริมมงคล

ตั้งแต่โบราณกาล คนไทยมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า การเริ่มต้นสิ่งใดก็ตาม ฤกษ์ยามที่ดีเปรียบเสมือนกุญแจนำทางสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ คลอดลูก หรือแม้แต่การออกรถใหม่ ล้วนมีความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีไทยมาช้านาน

“การออกรถ” ก็เช่นกัน การเลือกฤกษ์งามยามดี หรือวันดี เวลาดี เปรียบเสมือนการเสริมสร้างมงคลให้กับผู้ครอบครองรถ ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัย ปราศจากอุปสรรค และนำพาโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

Carloft เข้าใจดีถึงความสำคัญของความเชื่อเหล่านี้ จึงรวบรวม “ฤกษ์ออกรถปี 2567” มาให้คุณได้เลือกสรร เพื่อเสริมมงคลให้กับการออกรถใหม่ของคุณ

เตรียมตัวให้พร้อม กับฤกษ์ออกรถ 2567

 

ฤกษ์ออกรถเดือนมกราคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมกราคม 2567
 • วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมกราคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 12 เดือนมกราคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 15 เดือนมกราคม 2567
 • วันอังคารที่ 16 เดือนมกราคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม 2567
 • วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 26 เดือนมกราคม 2567
 • วันพุธที่ 31 เดือนมกราคม 2567

ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

 • วันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • วันเสาร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • วันเสาร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • วันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • วันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์ออกรถเดือนมีนาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม 2567
 • วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม 2567
 • วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมีนาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 16 เดือนมีนาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 18 เดือนมีนาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมีนาคม 2567
 • วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 30 เดือนมีนาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม 2567

 

ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 6 เดือนเมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนเมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 8 เดือนเมษายน 2567
 • วันพุธที่ 10 เดือนเมษายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 12 เดือนเมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนเมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 20 เดือนเมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 23 เดือนเมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน 2567

 

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันอังคารที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2567

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันอังคารที่ 11 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน 2567
 • วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน 2567

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันอังคารที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2567
 • วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2567
 

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 9 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 12 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนสิงหาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม 2567

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2567 

 • วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนกันยายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 6 เดือนกันยายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนกันยายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 9 เดือนกันยายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 14 เดือนกันยายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน 2567
 • วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 21 เดือนกันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกันยายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 27 เดือนกันยายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 28 เดือนกันยายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 30 เดือนกันยายน 2567

ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม 2567

 • วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม 2567
 • วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 11 เดือนตุลาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 14 เดือนตุลาคม 2567
 • วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 21 เดือนตุลาคม 2567
 • วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม 2567
 • วันพุธที่ 23 เดือนตุลาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 26 เดือนตุลาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนตุลาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 28 เดือนตุลาคม 2567

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2567

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2567

 

 

 

วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2567

ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนธันวาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2567
 • วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม 2567
 • วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม 2567
 • วันอังคารที่ 10 เดือนธันวาคม 2567
 • วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 14 เดือนธันวาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนธันวาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 16 เดือนธันวาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนธันวาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนธันวาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 27 เดือนธันวาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 28 เดือนธันวาคม 2567

 

5 กรกฎาคม 2024
TOYOTA NEW VELLFIRE 40 Z PREMIER ชุดแต่ง modellista
11
Porsche 911 Targa 4 GTS 3.0 991 PDK 4WD Convertible AT
19
Porsche 911 Targa 4 GTS 3.0 991 PDK 4WD Convertible AT
13,700,000.-
2018
มือเดียว
สีพิเศษ
ไมล์แท้
TOYOTA ALPHARD Hybrid S Gold
7
TOYOTA ALPHARD Hybrid S Gold
สอบถามราคา
2023
Porsche Macan Gentian Blue
8
Porsche Macan Gentian Blue
สอบถามราคา
2022

เนื้อหาอื่นๆ

CARLOFT AUTO IMPORT ศูนย์บริการมาตราฐานสากล ครอบคลุมทุกด้าน

ศูนย์บริการรถยนต์ซูเปอร์คาร์ รถนำเข้า และรถยนต์ไฟฟ้า ที่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาของทุกอาการได้อย่างแท้จริง พร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยทั้ง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมออนไลน์ เครื่องมือซ่อมบำรุงต่าง ๆ สำหรับแต่ละแบรนด์โดยเฉพาะ เพราะบริการหลังการขายคือหัวใจสำคัญของคาร์ลอฟท์ รถทุกคันที่นำเข้าเพื่อมาจำหน่ายนั้นจะต้องพร้อมดูแลและซ่อมบำรุงได้ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจกับเรา

© 2023 CAR LOFT AUTO IMPORT CO.,LTD. สงวนลิขสิทธิ์