บริการงานซ่อม

บริการงานซ่อม

ติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการ

Quick Service

เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

เปลี่ยนกรองอากาศ

เปลี่ยนน้ำมันเกียร์

เปลี่ยนน้ำมันเบรค

เปลี่ยนกรองแอร์

General Service

เปลี่ยนโช๊ค / ต้น

เปลี่ยนผ้าเบรค / คู่

เปลี่ยนหัวเทียน

สตาร์ทติดยาก

ไฟรูปเครื่องโชว์

หลังคาไม่ทำงาน

น้ำมันรั่วซึม

เกียร์กระตุก

รอบเครื่องสั่น

เบรคเสียงดัง

แอร์ไม่เย็น

ห้องเครื่องเสียงดัง

ความร้อนขึ้น

ตัวอย่างงานซ่อม

  • YouTube Car Loft
ยังไม่ได้ให้ URL ที่ใช้งานได้
© 2023 CAR LOFT AUTO IMPORT CO.,LTD. สงวนลิขสิทธิ์